นโยบายความเป็นส่วนตัว(Privacy Policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จัดทำขึ้นโดย เว็บไซต์ www.modelilgov.org เป็นส่วนหนึ่งของรายการที่ต้องทำตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA: Personal Data Protection Act) เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้บุคคลทั่วไปและสมาชิกของเราที่เข้ามาใช้บริการ สล็อตเว็บตรง PG SLOT THILAND พื้นฐานของเว็บตรง ที่สมาชิกทุกคนต้องการ ต้องการที่จะเติมเต็มความต้องการให้กับคนไทยทุกคน การเข้ามาใช้บริการอย่างเต็มระบบ และการพัฒนาบริการที่เหมาะสม ทำให้สมาชิกกคน เข้ามาใช้บริการแล้วเจอกับ ทางเลือกที่ตรงใจและทำเงินรางวัลได้อย่างเต็มที่ ที่น่าสนใจก็คือ ความเป็นส่วนตัว เนื่องจากว่าเรื่องเหล่านี้ถ้าไม่สามารถตอบสนองนักพนันได้อย่างมั่นใจ ข้อมูลการสมัครจะกลายเป็นการนำไปใช้งานในทางที่ผิด เรื่องเหล่านี้ถือว่าสามารถที่จะส่งผลเสียมากกว่าผลดี ทำให้เว็บคุณภาพ จะมาเพิ่มเติมความมั่นใจว่า

สล็อตเว็บตรง ของเรา เคารพสิทธิส่วนบุคคลและให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของลูกค้าของ สล็ตเว็บตรง จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น เพื่อแจ้งแก่ท่านว่ามีวิธีปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยอย่างไร โดยมีวัตถุประสงค์ใดบ้าง และมีวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลด้วย ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมการให้บริการต่าง ๆ ของ สล็ตเว็บตรง ทั้งทางเว็บไซต์, แอพพลิเคชั่น, โซเชียลมีเดียและช่องทางอื่น ๆ แก่สมาชิกและผู้มาติดต่อกับเรา แต่ไม่ใช้บังคับกับลูกจ้างและผู้สมัครงานกับ สล็ตเว็บตรง ท่านยอมรับว่า การที่ท่านใช้บริการของ สล็ตเว็บตรงผ่านทางช่องทางต่าง ๆ หรือการให้ข้อมูลกับ www.modelilgov.org ถือว่าท่านได้ยอมรับวิธีปฏิบัติของเราตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว ทั้งนี้ เรามีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ www.modelilgov.org จึงอาจมีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว จึงขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อที่ท่านจะได้ทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวล่าสุดของเรา

เราเคารพสิทธิส่วนบุคคลและให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของลูกค้าของเรา เราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น เพื่อแจ้งแก่ท่านว่า เรามีวิธีปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลด้วย ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่กล่าวอ้างมาเบี้ยงต้น

การเก็บข้อมูลและรายละเอียด ของสมาชิกและผู้ใช้งานหน้าเว็บ
เรื่องของข้อมูลและรายละเอียด ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับตัวของสมาชิก จากท่านโดยตรง เช่น ข้อมูลที่ท่านกรอกขณะลงทะเบียนสมัครใช้บริการ สล็อตเว็บตรง ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครใช้บริการสมาชิก ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) หรือข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้แก้ไขปรับปรุงในข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ของผู้ใช้บริการ หรือข้อมูลที่ได้จากการที่ผู้ใช้บริการติดต่อกับเราหรือทีมงานของบริษัท (เช่น ตัวแทน หรือข้อมูลที่ได้จากบัญชีผู้ใช้งาน (Account) อื่น ๆ ข้อมูลจากการใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของบริษัท การติดต่อ เยี่ยมชม ค้นหา ผ่านเว็บไซต์ Call Center และช่องทางอื่น ๆ ของเว็บไซต์ ตลอดจนข้อมูลในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในแพลตฟอร์ม, การไลฟ์สด, งานจัดสัมมนาและ จัดโปรโมชั่นต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ www.modelilgov.org จะต้องมีการสมัครและให้ข้อมูลส่วนตัว ซึ่งถ้าสมาชิกเราไม่ให้ข้อมูลที่เป็นความจริง บอกได้ตรงนี้ว่าจะเกิดปัญหาการใช้งานอย่างแน่นอน แต่ถ้าให้ไปแล้วมั่นใจได้จริงหรือไม่ว่า จะไม่เกิดปัญหาเช่นเดียวกัน ดังนั้นการให้ข้อมุลจริง จึงสำคัญมาก ทั้งการ ฝาก-ถอน จะเป็นเรื่องง่าย ที่จะทำให้สมาชิกทุกท่านได้รับความสะดวกและรวดเร็ว ในการให้บริการของเรา และเพิ่มความมั่นใจแก่ทุกท่านว่าเว็บไซต์เรามีมั่นคงและปลอดภัยสูงสุด

1. การแสดงความคิดเห็นบนเว็บ
เปิดอิสระให้กับนักพนันทุกคน สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้คนอื่นที่ไม่เคยใช้บริการ สามารถที่จะเข้าใจและรู้ถึงมาตรฐาน รวมไปถึงการนำข้อเสียมาปรับปรุงการให้บริการครั้งต่อไป เรียกได้ว่าเว็บแห่งนี้มุ่งมั่นและพยายามเติมเต็มได้อย่างมากมาย เพื่อประโยชน์ของนักพนันทุกคน

2. การใช้งานโปรแกรมเก็บข้อมูล (คุกกี้)
หน้าเว็บไซต์ หรือว่าการเข้าใช้บริการ โดยทั่วไปแล้ว จะมีการเก็บข้อมูลที่นักพนันหลายคนไม่รู้ เรื่องเหล่านี้จะเรียกว่า คุกกี้ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเว็บทั่วไปหรือว่าเว็บเกมพนันออนไลน์ จะมีบริการแบบนี้ทั้งหมด ช่วยให้นักพนันเข้าใช้งานได้ง่าย และมีการจำข้อมูลมากมาย เรื่องเหล่านี้ช่วยเพิ่มเติมความมั่นใจให้กับนักพนันอีกทางหนึ่ง(Cookie คืออะไรCookies เป็น text files ขนาดเล็ก หรือชิ้นส่วนของข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน (เช่น สมาร์ทโฟน หรือแทบเล็ต) เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมไซต์ของเรา ตามปกติ Cookie จะมีชื่อของเว็บไซต์ที่เป็นที่มาของ Cookie “อายุ” ของ Cookie (หมายถึงระยะเวลาที่ Cookie จะยังอยู่ในอุปกรณ์ของท่าน) และค่าของ Cookie ซึ่งมักจะเป็นตัวเลขไม่ซ้ำกันที่สร้างขึ้นด้วยการสุ่ม)

3. การใช้งานสื่อทุกประเภทบนเว็บ
ทุกอย่างจะต้องสามารถรองรับได้ทั้งหมด เนื่องจากว่าการให้บริการเน้นการทั่วถึง ช่วยให้นักพนันที่มีการใช้งานที่แตกต่าง เมื่อเข้ามาใช้บริการภายในเว็บ สามารถที่จะเติมเต็มและเพิ่มเติมความสะดวกสบายมากที่สุด เพราะฉะนั้นใครที่ยังมีความกังวลใจว่า จะสามารถรองรับได้หรือไม่ ตอบได้อย่างมั่นใจทุกอย่างใช้งานได้ทั้งหมด

การเก็บรักษาข้อมูล ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุด
มาตรการรักษาความปลอดภัย เว็บให้บริการเกมส์ออนไลน์ สล็อตเว็บตรง www.modelilgov.org เพิ่มความมั่นใจให้กับสมาชิกมากที่สุด และไม่มีการนำข้อมูลของนำกพนันไปใช้งานในทางอื่น ๆ เนื่องจากว่ากระแสการนำข้อมูลส่วนตัวของนักพนันไปขายต่อให้กับบุคคลที่ 3 มีจริง แต่เป็นเหล่าเว็บไม่มีมาตรฐานนั่นเอง เพราะฉะนั้นอยากจะให้นักพนันที่สนใจเล่นเกมพนันออนไลน์ เลือกเว็บคุณภาพ ทุกอย่างจะรักษาและมีความปลอดภัยมากที่สุด การันตีเล่นเกมพนันอย่างมั่นใจ
เมื่อคุณใช้บริการของเรา คุณไว้วางใจให้เรารักษาข้อมูลของคุณ เราเข้าใจว่านี่คือความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่และพยายามอย่างยิ่งที่จะปกป้องข้อมูลของคุณ รวมถึงมอบอำนาจในการควบคุมข้อมูลให้แก่คุณ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (Anonymous Data) เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ สิทธิประโยชน์พิเศษ คำแนะนำ และข่าวสารต่าง ๆ รวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ เป็นต้น สามารถให้บริการท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพดีที่สุด เมื่อใช้บริการจากเรา สล็อตเว็บตรง